Mississauga Sailing Club

2017 MSC - Summer-Spring Combined Series

Fleet 1

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Rating system: USPN, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
RankFleetClassSailNoHelmNameJune-22 (Spring)June-29*July-6Aug-3Aug-10TotalNett
1 Fleet 1 Wayfarer 10962 Mike Duncan 2.0 2.0 OOD 4.0 1.0 1.0 10.0 10.0
2 Fleet 1 CL16 2679 Gary McIlroy 6.0 4.0 2.0 4.0 4.0 20.0 20.0
3 Fleet 1 Wayfarer 10977 Rob Wierdsma 5.0 2.0 5.0 7.0 DNC 6.0 DNC 25.0 25.0
4 Fleet 1 Wayfarer 7673 Mark Taylor 6.0 OOD 6.0 DNC 9.0 DNSO 7.0 DNC 3.0 31.0 31.0
5 Fleet 1 Wayfarer 10963 Dave Pugh 8.0 DNC 1.0 10.0 DNC 7.0 DNC 6.0 DNC 32.0 32.0
6 Fleet 1 CL16 1882 Zbigniew Dudek 7.0 6.0 DNC 10.0 DNC 3.0 6.0 DNC 32.0 32.0
7 Fleet 1 Wayfarer 4606 Dave Haight 8.0 DNC 5.0 9.0 DNSO 7.0 DNC 6.0 DNC 35.0 35.0
8 Fleet 1 Wayfarer ? Alan Corrance 7.0 OOD 6.0 DNC 9.0 OOD 7.0 DNC 6.0 DNC 35.0 35.0
9 Fleet 1 CL16 558 Shelley Richards 8.0 DNC 6.0 DNC 7.0 7.0 DNC 7.0 OOD 35.0 35.0
10 Fleet 1 Wayfarer 4678 Simi A. 8.0 DNC 6.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 5.0 36.0 36.0

Fleet 2

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Rating system: USPN, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
RankFleetClassSailNoHelmNameJune-22 (Spring)June-29*July-6Aug-3Aug-10TotalNett
1 Fleet 2 Albacore 3401 R. Thompson 1.0 3.0 6.0 2.0 2.0 14.0 14.0
2 Fleet 2 VX One 212 Dave Tebbit 3.0 6.0 DNC 1.0 5.0 6.0 DNC 21.0 21.0
3 Fleet 2 Buccaneer 5228 Bruce Buckingham 4.0 6.0 DNC 3.0 6.0 DNF 6.0 DNC 25.0 25.0
4 Fleet 2 Hunter 170 404 John Elsebroek 8.0 DNC 6.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNC 5.0 OOD 36.0 36.0
5 Fleet 2 Buccaneer 5244 Neil Travail 8.0 DNC 6.0 DNC 9.0 OOD 7.0 DNC 6.0 DNC 36.0 36.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com